Zasady obowiązujące w Schronisku

  1. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie odpowiadają za swoich podopiecznych, zobowiązani są do nocowania w Schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym wypadku grupa może nie być przyjęta do schroniska
  2. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści którzy przychodzą później lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, należy ten fakt zgłaszać recepcjoniście.
  3. Korzystający ze Schroniska powinni przed wyjściem z placówki w danym dniu: zasłać łóżka i pozostawić pomieszczenie mieszkalne w należytym porządku. Śmieci z pokoi wynieść i włożyć do koszy z segregacją, znajdujących się na korytarzu.
  4. Przygotowanie posiłków może się odbywać tylko w kuchni samoobsługowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa używanych sprzętów elekteycznych. Nie należy wynosić naczyń poza jadalnię. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.
  5. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać recepcjoniście lub osobom z obsługi Schroniska. Następuje oszacowanie szkody i zwrot kosztów związanych z usunięciem szkody.
  6. W schronisku obowiązuje spokojne i uprzejme zachowanie. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających, sprawianie gier hazardowych, palenie tytoniu, jest zabronione. W schronisku obowiązuje zakaz siadania na parapetach okiennych i wychylania się przez okna. Zakaz otwierania dużych kwater okiennych. 
  7. Wykwaterowanie: przed wykwaterowaniem się grupy ze schroniska, opiekunowie grup zobowiązani są do sprawdzenia stanu pokoi z Recepcjonistą Schroniska, po pozytywnej kontrolii recepcjonista odbiera klucze, wówczas grupa może opuścić Schronisko
Cennik brutto (w tym 23% VAT) opłat za zniszczone mienie będące na wyposażeniu shchroniska.
Lp.
Zniszczone
Cena
1
Koc
60 zł
2
Poduszka
70 zł
3
Kołdra
100 zł
4
Prześcieradło
40 zł
5
Poszwa
50 zł
6
Poszewka
30 zł
7
Umywalka
250 zł
8
Sedes
130 zł
9
Baterie od pryszniców
100 zł
10
Krzesło
100 zł
11
Zagubione sztućce, garnki, patelnie
Wg cennika z książki inwentarzowej
12
Ściany/sufity
Do 1 m kw - 20 zł
13
Glazura
Do 1 m kw - 60 zł
14
Panele
Do 1 m kw - 50 zł

Koszty ponoszone za uszkodzenie pozostałego sprzętu do dyspozycji gości do ustalenia z dyrektorem SSM po oszacowaniu szkód.